İcra ve İflas Hukuku

Hukuk uygulamalarının ve neredeyse her tür davanın nihai şeklinin İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendirdiği tartışmasız bir gerçektir. Avukatlarımızı destekleyen zengin stajyer ve takip elemanlarından oluşan kadrosuyla araştırmacı ve dinamik icra departmanımız, gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir. İcra departmanımız tarafından aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
  • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz
  • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme
  • İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,
  • Hacizli veya rehinli menkul ve ya gayrimenkul satışı
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları 
  • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması
  • Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma
  • İcra ceza davaları