İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması Hukuk Devleti olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk Devleti olmanın gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır. Tiryaki Hukuk Bürosu olarak, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare Hukuku konusunda uzman hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerimizin hizmetindeyiz. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar

Verginin herkes için olması, uygulama alanının genişliği, vergisel düzenlemelerin sıklıkla değişikliğe uğraması gibi nedenlerle özellikle son yıllarda Devlet ve mükellef arasında vergi uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermeyerek Devleti zarara uğratırken, kimi zaman da Devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir.  Hukuk Büromuz, vergi hukuku alanında deneyimli ve uzman kadrosuyla, Devlet ve mükellef arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillere danışmanlık hizmeti vermekte ve bu çerçevede vergisel uyuşmazlıkların idari ve hukuki aşamada çözümü için yol göstermektedir. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca;

 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi suç ve cezaları

Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık

Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık

Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında gerçek ve tüzel kişi müvekkillere;

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Vergi hukukunun ve dolayısıyla mevzuatının yapısı ve usulü dikkate alınarak, alanında uzman hukukçulardan oluşturulan vergi hukuku departmanımız, müvekkillere teknik, kapsamlı ve doğru hizmeti en kısa sürede verme amacıyla hareket ederek müvekkil memnuniyetini sağlamaktadır.