Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

1995 yılı, sınai mülkiyet hukuku açısından ülkemiz için bu alandaki mevzuatta önemli reformların gerçekleştirildiği yıldır. Avrupa birliği hukuku ve konuya ilişkin taraf olunan uluslar arası antlaşma hükümleri de dikkate alınarak 1995 ve izleyen yıllarda fikri ve sınai mülkiyet mevzuatında önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; sınaî mülkiyet haklarının korunması için patent haklarının korunması, endüstriyel tasarımların korunması, coğrafi işaretlerin korunması, markaların korunması ve ilaçların patent kapsamına alınması gibi bir dizi düzenleme kanun hükmünde kararnameler ile yürürlüğe sokulmuştur. 

Tiryaki Hukuk Bürosunun, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunu sürecinin takibi ve ortaya çıkan sorunlarda hukuki destek verilmesi
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında lisans ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
  • Koruma altına alınan marka, patent, endüstriyel tasarım vb hakların ihlali durumunda hak sahibi müvekkil adına ilgili mercilerde toplatma ve faillerin cezalandırılmasına yönelik olarak ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması ve takibi.