Tüketici Hukuku

Tiryaki Hukuk Bürosu hem ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelere hem de bizzat tüketicilere özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında çeşitli hizmetler vermektedir. 

Büromuzun Tüketici Hukukuna ilişkin verdiği hizmetler bazıları şunlardır; 

  • İşletmelere yüklenen standartlar ve tüketiciyi korumaya yönelik mevzuata uyum,
  • Müşteri ilişkileri,
  • Tip sözleşmeler,
  • Abonelik sistemleri ve garanti taahhütleri,
  • Bakım ve destek ağları,
  • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri,
  • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi,
  • Uyuşmazlıkların çözümü

 

 

 

 

 

 

 

Büromuz tüketicilere ise muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.