İnternet Hukuku

Büromuz, internet yayıncılığı, elektronik ticaret, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı, kişilik hakları ihlalleri ve benzeri çok çeşitli konularda ülkemizde yeni gelişen internet hukuku çerçevesinde avukatlık ve danışmalık hizmeti vermektedir. Büromuz İnternet Hukuku alanında;

  • İnternet üzerinde yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, 
  • Sistem güvenliği, 
  • Mesafeli alım-satım sözleşmeleri, 
  • Abonelik sistemleri, 
  • Kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler, 
  • Reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği, 
  • Kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking), 
  • Alan adı ve hizmet sağlayıcı işlemleri, erişim engelleme kararları, 
  • Alt yapı hizmetleri ve standartları 

ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunmaktadır.